NordicOffGrid´ Logo
Off-grid solcellssystem.
I Nordiskt klimat!
 by Bosse
By AutonomTech.se Frittliv webbplats

 Webbsidan är senast uppdaterad:  

MPPT+ Nordic Edition

MPPT-solladdregulator för Nordiskt kli­mat & sol­energi

Webbsidan skapad 2023-01-22
Det Nordiska klimatet med korta dagar av dagsljus runt midvinter och perioder med låg solinstrålning ställer lite speciella krav på en solladdregulator för att ge ett välfungerande standalone off-grid solcellssystem. Speciellt ihop med blybatterier, men även med LiFePO4.
Riktar mig här främst mot vanliga AGM-blybatterier och AGM-blykol, båda för djupurladdning.
Samlar här underlag och tankar kring hur jag planerar funktionen i en egenutvecklad MPPT-solladdregulator anpassad för Nordiskt klimat och blybatterier (blykol / lead carbon).
Sammanställt i en tabell över laddparametrar för olika blybatterityper.
Kommer uppdatera här när jag har mer kunskap att tillföra.
Charles F. Kettering (fler Kettering citat):
"A problem well stated is a problem half-solved."
"Knowing is not understanding. There is a great difference between knowing and understanding: you can know a lot about something and not really understand it."

Några speciella Nordiska behov:

Nordiskt anpassade laddreglering beskrivs på webbsidan Nordisk solladd­regulator.

MPPT+ Nordic Edition:

Är två saker jag kommer göra för bättre teknisk funktion, förutom den Nordiskt anpassade laddregleringen enligt ovan (hoppas mitt eget åldrande ger tid till detta):
  • Bättre verkningsgrad vid låga solcellsströmmar, med kombinerad PWM + PFM-funktion hos Buck converter funktionen i MPPT-regleringen, beskrivet i avsnittet Verkningsgradskurvor PWM, MPPT & MPPT+PFM.
    Kommer göra PWM + PFM-styrningen adaptivt anpassad efter solcellsströmmen för bästa verkningsgrad och effektivitet. Blir på så sätt en kontinuerlig anpassning av Buck converter´ns arbetssätt för optimal effektivitet vid alla olika solcellsströmmar! Bör ge en signifikant bättre funktion runt Nordisk midvinter, men även i mulet väder. Kommer då bli mer lik en PWM-regulator i effektivitet vid låga solcellsströmmar men med MPPT-regleringens fördelar.
    Är fler som är inne på att den vanliga MPPT-solladdregulatorn idag behöver optimeras för effektivare drift vid svag solinstrålning, som: "describes the design of a [MPPT] solar battery charger which maintains its efficiency in low light conditions".
  • MPPT+ strömpulsladdning under absorptions-, float- och standby-laddfas, för effektiv blybatteri-laddning som även ger blybatterierna bättre prestanda. Kommer då ha vanlig MPPT-reglering men strömpulsladdning ut till batterierna likt hos PWM-laddregulator!


SOC = State Of Charge, laddningsstatus
DOD = Depth Of Discharge, urladdningsdjup
Cykling = växlande i- och ur-laddningförlopp i batteri
Solcellsström vid svagt ljus är ett viktig tillskott!
Webpage: server time: 39.6 ms, (incl. log: 32.2 ms) ||