NordicOffGrid´ Logo
Off-grid solcellssystem.
I Nordiskt klimat!
 by Bosse
By AutonomTech.se Frittliv webbplats

 Webbsidan är senast uppdaterad:  

Arduino C/C++ kodning

Arduino, ESP32, FreeRTOS C/C++ - kodexempel, funktioner & IDE för kodning

Webbsidan skapad 2021-12-09
Samlar här lite speciella C/C++ funktioner och kodexempel för kodning / programmering av Arduino Uno och ESP32 i Arduino IDE och i VSCode-PlatformIO.

Jämförelse av prestanda Arduino Uno vs ESP32
SRAM Flash Clock Cores bit-depth EEPROM RTC-SRAM WIFI/BLE
Arduino Uno1 2kB 32kB 16MHz 1st 8 1kB - -
ESP32 Uno2 520kB 4MB 240MHz4 2st 32 in Flash3 8kB+8kB X
ESP32 fördel 260ggr 128ggr 15ggr 2ggr 4ggr +++++ +++++ +++++
1. Arduino Uno R3 Technical specs || Arduino Memory
2. ESP32 modules || ESP32 datasheet
3. Save Data to ESP32 Flash Permanently using Preferences Library
4. Can be changed dynamic in code between 10MHz and 240MHz

C++ för Arduino Uno och ESP32 Uno, kodat i Arduino IDE

Arduino Uno såld i över 10 miljoner exemplar

Compatibility of C and C++: The C and C++ programming languages are closely related but have many significant differences.

String class & string array: Övrigt: ESP32, WIFI, NTP time server: ESP32, FreeRTOS: PlatformIO, VSCode, Espressif:
Mätt med: Effektmätare för USB-enheter med färgskärm

Gjorde några precision strömmätningar för Arduino Uno R3 och ESP32 UNO D1 R32 med exakt samma sketch kompilerad i båda och med samma Olimex Shield-LCD 16x2 på båda.
Med släckt bakgrundsbelysning blev det då:
- Arduino Uno R3 16MHz: 57mA
- ESP32 UNO D1 R32 240MHz: 50mA
- ESP32 UNO D1 R32 10MHz: 20mA
Och med tänd bakgrundsbelysning 33% intensitet +8mA mer.
Strömmatade via USB under mätningarna.
Så trots så extremt mycket mer prestanda är ESP32 strömsnålare, samt har flexibiliteten att man kan anpassa dess klockfrekvens dynamiskt i drift till ens behov för att kunna få strömsnålare drift när det passar.

Solcellsström vid svagt ljus är ett viktig tillskott!
Webpage: server time: 13.8 ms, (incl. log: 1.30 ms) ||