NordicOffGrid´ Logo
Off-grid solcellssystem.
I Nordiskt klimat!
 by Bosse
By AutonomTech.se Frittliv webbplats

 Webbsidan är senast uppdaterad:  

Arduino C/C++ kodning

Arduino, ESP32, FreeRTOS C/C++ - kodexempel, funktioner & IDE för kodning

Webbsidan skapad 2021-12-09
Samlar här lite speciella C/C++ funktioner och kodexempel för kodning / programmering av Arduino Uno och ESP32 i Arduino IDE och i VSCode-PlatformIO.

Jämförelse av prestanda Arduino Uno vs ESP32
SRAM Flash Clock Cores bit-depth EEPROM RTC-SRAM WIFI/BLE
Arduino Uno1 2kB 32kB 16MHz 1st 8 1kB - -
ESP32 Uno2 520kB 4MB 240MHz4 2st 32 in Flash3 8kB+8kB X
ESP32 fördel 260ggr 128ggr 15ggr 2ggr 4ggr +++++ +++++ +++++
1. Arduino Uno R3 Technical specs || Arduino Memory
2. ESP32 modules || ESP32 datasheet
3. Save Data to ESP32 Flash Permanently using Preferences Library
4. Can be changed dynamic in code between 10MHz and 240MHz

C++ för Arduino Uno och ESP32 Uno, kodat i Arduino IDE

Arduino Uno såld i över 10 miljoner exemplar

Compatibility of C and C++: The C and C++ programming languages are closely related but have many significant differences.

String class & string array: Övrigt: ESP32, WIFI, NTP time server: ESP32, FreeRTOS: PlatformIO, VSCode, Espressif:
Mätt med: Effektmätare för USB-enheter med färgskärm

Gjorde några precision strömmätningar för Arduino Uno R3 och ESP32 UNO D1 R32 med exakt samma sketch kompilerad i båda och med samma Olimex Shield-LCD 16x2 på båda.
Med släckt bakgrundsbelysning blev det då:
- Arduino Uno R3 16MHz: 57mA
- ESP32 UNO D1 R32 240MHz: 50mA
- ESP32 UNO D1 R32 10MHz: 20mA
Och med tänd bakgrundsbelysning 33% intensitet +8mA mer.
Strömmatade via USB under mätningarna.
Så trots så extremt mycket mer prestanda är ESP32 strömsnålare, samt har flexibiliteten att man kan anpassa dess klockfrekvens dynamiskt i drift till ens behov för att kunna få strömsnålare drift när det passar.
För riktigt strömsnål ESP32-drift i deep-sleep: Did you set all unused pins as outputs? If pins are left floating as inputs, that can draw current internally. Yes that that was the reason. After resetting the pins that are connected to the DIP switch before going to deep sleep, my deep sleep current is now 12.7µA (233µA before).

Solcellsström vid svagt ljus är ett viktig tillskott!
Webpage: server time: 50.6 ms, (incl. log: 32.6 ms) ||